PETRA HRSTKOVÁ
Personalistka

Realitná maklérka

,,Bez ľudí to jednoducho nejde“

Personalista  je pracovník, ktorého úlohou je zabezpečovať stav a nábor pracovných síl a všetku súvisiacu personálnu administratívu, ako aj bežnú personálnu agendu v organizácii.

Verím, že v spoločnosti DobréReality.sk budem mať príležitosť využiť svoju kreativitu…..mať možnosť nadobudnúť a trénovať svoje sociálne a komunikačné zručnosti.

Dobrý personalista sa pozná podľa toho, že ho nevidno. Všetko funguje akoby samo od seba. Určite však, pokiaľ ide o radu alebo pomoc, personalista je vo firme hlavne pre ľudí.

0908 966 609
hrstkova@dobrereality.sk

VIP KRESLO